Apa Itu Server - GeoffreyStephen.com

Latest

Search For Anything Tips Here (360°).

Wednesday, May 30, 2018

Apa Itu Server

Tahukah anda apa itu server? Sebenarnya, server itu adalah perkataan di dalam bahasa inggeris, dan jika ditukarkan ke bahasa kita ia dikenali sebagai pelayan. Baik, Server merupakan sebuah program komputer yang berfungsi untuk menyediakan perkhidmatan kepada program komputer lain.

Di dalam pusat data, komputer fizikal yang dijalankan oleh program server malahan sering dirujuk sebagai server. Berkemungkinan, mesin menjadi server khusus (custom server) ataupun ia boleh digunapakai untuk tujuan yang lain.

Apa yang kita lihat, di dalam model pengaturcaraan client / server, program server akan menunggu serta memenuhi permintaan dari program klien yang mungkin berjalan dalam komputer yang sama atau yang lain.

Permintaan yang diberikan dalam komputer boleh berfungsi sebagai pelanggan dengan permohonan untuk perkhidmatan dari program lain yan mana, juga sebagai server permintaan dari program lain.

Jenis-jenis  server yang perlu kita tahu.

Server mempunyai beberapa kategori dan tujuannya adalah berbeza-beza. Sebagai pemahaman anda, kita ambil contoh, Web Server yang merupakan program komputer yang mempunyai fungsi sebagai halaman HTML atau fail yang diminta.
Apa Itu Server
Photo by, sandra_schoen, Licenced Via Creative Commons
Program-program yang meminta kandungan web dikenali sebagai customer, misalnya penyemak imbas Web adalah customer yang meminta fail HTML dari pelayan Web.

Baik, ini adalah beberapa jenis server yang mempunyai fungsi tertentu:
  • Application server – Program yang terdapat dalam komputer dalam rangkaian yang diedarkan bagi menyediakan logik perniagaan dengan program aplikasi. Bermakna, ia adalah sebuah server untuk menyimpan pelbagai aplikasi yang boleh dimasuki oleh klien.
  • Proxy server Program perisaian yang merupakan perantara antara peranti titik akhir (endpoint device) misalnya seperti komputer dan server lain dan juga dari user atau klien untuk meminta perkhidmatan.
  • Mail server – Satu aplikasi penerimaan e-mail yang diterima dari pengguna tempatan, maksudnya disini, orang yang mempunyai domain yang sama seterusnya membawa  ke hadapan email untuk penghantaran.
  • Virtual server – Sebuah program yang berjalan melalui server kongsi yang dikonfigurasikan dalam apa-apa cara. Ia seperti klien yang mempunyai kawalan penuh terhadap server.
  •  Blade server – Merupakan server chassis housing multiple thin, papan litar elektronik modular yang dipanggil sebagai blade server. Setiap blade merupakan server di dalam lingkungannya sendiri dan sering formulasikan dalam satu aplikasi.  
  • File server – Ia merupakan komputer yang mempunyai tanggungjawab bagi penyimpanan pusat serta pengurusan data fail agar membolehkan komputer lain dalam rangkaian yang sama mampu untuk mengaksesnya.
  • Policy server – Sebuah komponen keselamatan yang berasaskan rangkaian dasar bagi menyediakan kebenaran untuk perkhidmatan dan juga memudahkan pengesanan dan kawalan fail. 
- Whatis.techtarget.
Posted by mr geo
GeoffreyStephen.com Updated at: May 30, 2018

No comments:

Post a Comment

Comments containing the active link, promotion, requesting a visit again, will not be displayed.