Apa Itu Marketing - GeoffreyStephen.com

Latest

Search For Anything Tips Here (360°).

Tuesday, May 29, 2018

Apa Itu Marketing

Baik, apa itu marketing ? Ia adalah satu proses pelanggan yang  berpotensi untuk menarik pelanggan dalam produk atau perkhidmatan yang diberikan.

Kata kunci dalam definisi marketing / pemasaran ialah "proses" marketing yang melibatkan penyelidikan, promosi, penjualan , dan pengedaran produk atau perkhidmatan yang anda tawarkan.

Sebenarnya, maksud marketing ini memiliki maksud yang amat luas dan pelbagai difinisi telah diterangkan atau diulas secara mendalam oleh pelbagai pakar di dalam perniagaan pemasaran  itu sendiri.

Apa yang pasti di dalam marketing, terdapat elemen asas kepada marketing dan juga digelar sebagai 4P iaitu,
  • Pengenalpastian, pemilihan dan pembangunan sesuatu produk.
  • Penentuan harga.
  • Pemilihan saluran pengedaran untuk mencapai tempat pelanggan.
  • Pembangunan dan pelaksanaan strategi promosi.

Mari kita lihat salah satu contoh pemasaran yang digunakan oleh syarikat gergasi dunia iaitu Apple. 
Apa Itu Marketing
Photo by, Geralt, Licenced Via Creative Commons
Setiap produk baru yang telah dibangunkan mereka telah memasukkan elemen aplikasi dan juga sistem yang lebih baik dengan penetapan harga yang berbeza-beza bergantung kepada keinginan pelanggan, serta dimana produk Apple itu dijual.

Salah satu kejayaan besar Apple bagi menggalakan pelanggan untuk membeli produk mereka adalah, syarikat Apple menggunakan strategi memasarkan produk mereka melalui pengiklanan melalui television dan juga melalui web.

Marketing adalah mengenai pemikiran tentang perniagaan iaitu melibatkan dari segi keperluan pelanggan dan juga kepuasan mereka.

Menurut seorang profesor yang telah bersara di Harvad Business School yang bernama Theodore C. Levitt, marketing / pemasaran  itu berbeza dengan menjual. Menurutnya juga, menjual itu mempunyai teknik dan helah bagi mendapatkan orang ramai untuk membeli produk dengan wang tunai.

Theodore juga menjelaskan, prinsip marketing  tidak peduli dengan nilai-nilai yang pertukaran itu semua.

Tahukah anda, marketing itu tidak dapat dilihat dan sebenarnay ia merangkumi keseluruhan proses perniagaan yang terdiri dari usaha yang bersepadu untuk mencari, membuat, membangkitkan dan memenuhi keperluan pelanggan.

Dengan maksud yang  lain, marketing itu  tidak mempunyai kaitan dengan mendapatkan pelanggan untuk membayar produk anda kerana ia membangun permintaan untuk produk tersebut dan memenuhi keperluan pelanggan. - Businessdictionary/ Thebalancesmb -
Posted by mr geo
GeoffreyStephen.com Updated at: May 29, 2018

No comments:

Post a Comment

Comments containing the active link, promotion, requesting a visit again, will not be displayed.